Wat doen we?

Zowel ouders als verwijzers kunnen contact opnemen met de prakijk.

Met welke vragen kunt u terecht?

Het kind:

 • luistert niet, wat is de beste aanpak?
 • is snel boos/driftig/agressief, hoe moeten we daarmee omgaan?
 • heeft concentratieproblemen, is hyperactief. Wat kun je doen als ouders/school?
 • heeft (g)een diagnose (bijvoorbeeld ad(h)d, pdd-nos, asperger, odd) en nu?
 • heeft weinig vriendjes, wordt gepest, wat kun je doen?
 • is (faal)angstig, hoe leer ik hem/haar hiermee omgaan?

Ook voor andere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen, zoals vragen of twijfels omtrent intelligentie.

Wat kan de praktijk voor u doen?

Na een telefonisch of e-mail contact kan er een intakegesprek plaatsvinden.
Hierna kan er een diagnostisch onderzoek plaatsvinden.
Een diagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling en gedrag
 • Observatie op peuterspeelzaal/KDV /school/thuis

Wanneer alles in kaart is gebracht volgt er een advies m.b.t. de behandeling/begeleiding. Bijvoorbeeld:

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Gezins begeleiding