Deelname ouders en werkwijze

Deelname van de ouders
Het succes van de Kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van de ouders. Het is een heel aparte vorm die door de kanjertrainers is ontwikkeld en uniek is in Nederland. De ouders krijgen binnen de Kanjertraining een belangrijke rol. Het is van belang, dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op zijn/haar omgeving en het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt.
Ouder(s)/verzorger(s) worden begeleid in hun manier van reageren en er worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Uitwisseling tussen ouder(s)/verzorgers onderling is daarbij erg belangrijk: ze vinden heel vaak steun en herkenning bij elkaar.

Werkwijze
De training wordt gegeven door twee ervaren en speciaal opgeleide trainers. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur. Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden. Naast deelname van het kind wordt ook de deelname van ouder(s)/verzorger(s) aan de training verwacht.
Tijdens de bijeenkomsten gaan ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen apart aan de slag. Terwijl de kinderen oefeningen doen, doen de ouders soortgelijke oefeningen ook om te ervaren wat de kinderen ervaren. De vijfde-, zesde- en laatste bijeenkomst is gezamenlijk.
Tijdens de training ontvangen de kinderen allemaal een eigen werkboek dat is afgestemd op het leeftijdsniveau. In het werkboek staan verhalen, oefeningen en opdrachten beschreven. Tijdens de bijeenkomsten is de interactie in de groep van groot belang en zeer leerzaam voor de kinderen.
Tenslotte is het doen van huiswerk erg belangrijk: thuis kunnen ouders en kinderen samen het geleerde oefenen. Het effect daarvan is dat het geleerde beter beklijft, maar ook dat het samen oefenen de band tussen kind en ouder(s) verstevigt.

Resultaten
Duizenden kinderen hebben de training al gevolgd en met succes!!
Uit wetenschappelijk onderzoek is, na deelname aan de Kanjertraining, bij 80 tot 100% van de kinderen een duidelijke gedragsverbetering geconstateerd. Ook op langere termijn is het effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De onderzoeksgegevens en overige informatie zijn te vinden op de site van het Kanjerinstituut Almere: www.Kanjertraining.n