Contact

U kunt zich als ouder(s) zelf aanmelden bij de praktijk, eventueel op advies van het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of de huisarts of meldt u aan met het aanmeldformulier.

Op woensdag en donderdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur is er een telefonisch spreekuur.

VERGOEDING
Op dit moment is er een groeiend aantal zorgverzekeraars dat orthopedagogische hulpverlening vergoedt. Overleg met uw zorgverzekeraar wordt aangeraden. Als er een diagnose bekend is kan er een PGB (persoons gebonden budget) aangevraagd worden.